Magic worldsOnce Upon a Time in Asia :: Creatures of Seoul
 
HEO GAYOON
# Magic worldsFri Aug 31, 2018 4:52 pm

Žemė nėra vienintelis pasaulis. Kažkur gretimose dimensijose, tačiau magijos gaubiami ir žmogaus akiai nematomi egzistuoja dar keturi pasauliai: Fėjų sodas, Vandenių karalystė, Dangus bei Pragaras.
Kiekvieną jų gaubia pasaulių užtvaros, saugančios nuo nereikalingų svečių, juos atbaidančios ir silpninančios, gadina mechanizmus, todėl pasauliuose nėra automobilių, neveikia dauguma techninių naujovių, o šviesa ir kita reikiama energija yra palaikoma magijos dėka.
Kad patektum į kiekvieną pasaulį reikia žinoti kaip tai padaryti, ir tai žino tik tos rasės atstovai, nors neretai jie atsiveda svečių, ar kitos magiškos būtybės randa kelių kaip į juos patekti.
Tiesa, kiekviename pasaulyje savo rasės atstovai jaučiasi geriau - čia atsidūrę jie gyja greičiau, atgauna jėgas, tampa stipresniais.

Faeries Kingdom


Fėjų pasaulis - apgaulingas. Visos spalvos jame ypatingai ryškios, gali netgi pasirodyti kad viskas liejasi, lyg žiūrėtum ne pro savas akis. Tiesa, nereikia tokiu vaizdu apsigauti - dėl ryškių spalvų ir čia esančios šviesos, šis pasaulis gali atrodyti taikus, geras, žaismingas - vieta kur norisi būti, tačiau čia slypi ir tamsos. Vis dėl to - fėjos apgaulingi padarai, o toks ir jų pasaulis - negali būti kas tikra, o kas ne, kas pavojinga, o kas gerai, ir net nepastebėsi, kai tau esant čia, būsi apsuktas aplink fėjos pirštą.
Laikas čia bėga greičiau - savaitė šiame pasaulyje lygi vos dienai Žemėje.

Angels Heaven


Tai vieta tarp debesų. Turbūt nereikia sakyti, kad čia daug baltos ir daug šviesos. Viso to centre stūkso didžiuliai balti rūmai, kuriuose renkasi Dangaus aukščiausieji, ir ne bet kas čia gali užeiti. Demonams draudžiama čia patekti - tiesa, kai kurie kartais sugalvoja kaip čia įsmukti - tik jiems per ilgai čia likti pavojinga, dėl egzistuojančius Dangiškosios Šviesos, kuri juos sekina.
Šiame pasaulyje laikas slenka lėčiau - kai atrodo jog čia praleidai tik dieną, Žemėje jau spėjo prabėgti savaitė.

Alfheimas


Pasak mitologijos, Alfheimas, dar kitaip žinomas kaip Elfų Žemė, yra tik dar vienas pasaulis, paklydęs tarp Rojaus ir Pragaro, tarp Žemės ir kitų pasaulių, kuriuose pinasi antgamtinių būtybių gyvenimai. Elfų žemė, kaip nekeista, pasidalinusi į begalybę zonų, kuriose dominuoja skirtingos elfų rasės. Dažniausiai čia lankosi gamtą mylintys, ir tuo pačiu, visų atstumti ir pamiršti elfai, kurie be šio pasaulio greičiausiai išnyktų iš egzistencijos. Retai kada elfai į savo teritoriją įsileidžia kitas būtybes, apie žmonių pasipainiojimą čia be leidimo iš viso negali būti nė kalbos. Alfheime alsuoja beribė gamtos jėga, tai magiškų galių šaltinis, kurio tik šešėliai yra matomi kitose pasauliuose. Elfai yra labai atsargūs ir nuoširdžiai saugantys savo pasaulį, todėl net susidėję su kitomis būtybėmis joms neskuba atskleisti iš kur jie kilę ir kaip juos galima rasti.

Demons Hell


Pragaras suskirstytas į 9 ratus ir prieangį, kuriuose įkalinti skirtingų nuodėmių nusidėjeliai:  Prieangyje kenčia ištižėliai, egoistai, bevaliai, kurių nenori priimti nei Dangus, nei Pragaras. Pirmajame rate kenčia nekrikštytų kūdikių, senovės didvyrių ir išminčių vėlės. Antrasis ratas – gašliųjų vėlių buveinė, kur jos nuolat blaškomos didžiulio sūkurio. Trečiajame rate – nuolatinio lietaus, sniego ir krušos plakami apsirijėliai. Ketvirtame – šykštuoliai ir pinigų eikvotojai nuolat susidaužia, keikdamiesi ir ritindami milžiniškus akmenis. Penktame rate, Stikso purve pešasi pikčiurnos. Šeštasis ratas – kapinės, kuriose ugnies įkaitintuose atdaruose karstuose vaitoja bedieviai. Septintasis ratas – smurtinikų buveinė. Aštuntajame rate kenčia suviliotojai, pataikūnai ir paleistuvės, simonistai, netikri pranašai ir burtininkai, nusidėję teisingumui, veidmainiai, šventvagiai ir vagys, apgaulūs patarėjai ir šmeižikai, nesantaikos sėjėjai ir sukčiai bei apgavikai.
Devintasis – paskutinis ratas – išdavikų buveinė: giminių, tėvynės, svečių ir savo geradarių išdavikai. Jie įšalę į ledą taip, kad net negali verkti, nes ašaros tuoj pat sušąla.

Viso to centre stūkso demonų karalystė skirta patiems demonams. Nemirusiam padarui patekti čia pavojinga - jis gali lengvai pamiršti tikrąjį gyvenimą, šis pasaulis ima atrodyti kaip jo gyvenimas, o tada jį aplanko amžinojo kančia. Tad jeigu gyvas asmuo pasirįžta čia įžengti, jis turėtų turėti su savimi daiktą, kuris primena tikrąjį pasaulį.
Metai pragare yra lygūs vos savaitei Žemėje.
The world is full of magic things, patiently waiting for our senses to grow sharper
HEO GAYOON
Profilis

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
UpDown