RSS
RSS
Seoul Arts University
LABAS! HELLO! こんにちは! 안녕하세요! 你好!
Sveikas atvykęs į Seulietišką Pietų Korėjos pasaulį su išskirtiniais gabumais pasižyminčiais nūdienos populiarumo neatsikratančiais padarais.
Jei kartais susiviliojai tapti mūsų šeimos dalimi, tai taip ir padaryk! Tik nepamiršk - registracija pas mus yra didžiosiomis raidėmis pilnu ir gražiu vardu, be šypsenėlių ir kitų, Azijos raštų neprimenančių simbolių.

Seoul Arts University


Kitas tu:under the sunLovely StarsheavenWho's the baddest witch in town?heavenunder the sun

Magic worlds
HEO GAYOON
HEO GAYOON
Fri Aug 31, 2018 4:52 pm

Žemė nėra vienintelis pasaulis. Kažkur gretimose dimensijose, tačiau magijos gaubiami ir žmogaus akiai nematomi egzistuoja dar keturi pasauliai: Fėjų sodas, Vandenių karalystė, Dangus bei Pragaras.
Kiekvieną jų gaubia pasaulių užtvaros, saugančios nuo nereikalingų svečių, juos atbaidančios ir silpninančios, gadina mechanizmus, todėl pasauliuose nėra automobilių, neveikia dauguma techninių naujovių, o šviesa ir kita reikiama energija yra palaikoma magijos dėka.
Kad patektum į kiekvieną pasaulį reikia žinoti kaip tai padaryti, ir tai žino tik tos rasės atstovai, nors neretai jie atsiveda svečių, ar kitos magiškos būtybės randa kelių kaip į juos patekti.
Tiesa, kiekviename pasaulyje savo rasės atstovai jaučiasi geriau - čia atsidūrę jie gyja greičiau, atgauna jėgas, tampa stipresniais.

Faeries Kingdom


Fėjų pasaulis - apgaulingas. Visos spalvos jame ypatingai ryškios, gali netgi pasirodyti kad viskas liejasi, lyg žiūrėtum ne pro savas akis. Tiesa, nereikia tokiu vaizdu apsigauti - dėl ryškių spalvų ir čia esančios šviesos, šis pasaulis gali atrodyti taikus, geras, žaismingas - vieta kur norisi būti, tačiau čia slypi ir tamsos. Vis dėl to - fėjos apgaulingi padarai, o toks ir jų pasaulis - negali būti kas tikra, o kas ne, kas pavojinga, o kas gerai, ir net nepastebėsi, kai tau esant čia, būsi apsuktas aplink fėjos pirštą.
Laikas čia bėga greičiau - savaitė šiame pasaulyje lygi vos dienai Žemėje.

Angels Heaven


Tai vieta tarp debesų. Turbūt nereikia sakyti, kad čia daug baltos ir daug šviesos. Viso to centre stūkso didžiuliai balti rūmai, kuriuose renkasi Dangaus aukščiausieji, ir ne bet kas čia gali užeiti. Demonams draudžiama čia patekti - tiesa, kai kurie kartais sugalvoja kaip čia įsmukti - tik jiems per ilgai čia likti pavojinga, dėl egzistuojančius Dangiškosios Šviesos, kuri juos sekina.
Šiame pasaulyje laikas slenka lėčiau - kai atrodo jog čia praleidai tik dieną, Žemėje jau spėjo prabėgti savaitė.

Mermaids Lake


Visas šis pasaulis yra pasislėpęs dideliame magiškame ežere. Kelią iki karalystės žino tik vandeniai, ir praplaukus tam tikrą olą patenki į jį - čia daugybės vietos išlipti, yra daug vandens telkinių, salelių, o ant olos stovi ir vandenių rūmai, į kuriuos gali patekti visi, jie yra atviri, net jeigu undinių hierarchija ir labai griežta. Pašaliniai gali čia pakliūti, bet tik su vandeniu, o jie ir turi ištverti kelionę po vandeniu, kol vėl galės įkvėpti oro.
Čia laiko tėkmė tokia pati kaip ir Žemėje.

Demons Hell


Pragaras suskirstytas į 9 ratus ir prieangį, kuriuose įkalinti skirtingų nuodėmių nusidėjeliai:  Prieangyje kenčia ištižėliai, egoistai, bevaliai, kurių nenori priimti nei Dangus, nei Pragaras. Pirmajame rate kenčia nekrikštytų kūdikių, senovės didvyrių ir išminčių vėlės. Antrasis ratas – gašliųjų vėlių buveinė, kur jos nuolat blaškomos didžiulio sūkurio. Trečiajame rate – nuolatinio lietaus, sniego ir krušos plakami apsirijėliai. Ketvirtame – šykštuoliai ir pinigų eikvotojai nuolat susidaužia, keikdamiesi ir ritindami milžiniškus akmenis. Penktame rate, Stikso purve pešasi pikčiurnos. Šeštasis ratas – kapinės, kuriose ugnies įkaitintuose atdaruose karstuose vaitoja bedieviai. Septintasis ratas – smurtinikų buveinė. Aštuntajame rate kenčia suviliotojai, pataikūnai ir paleistuvės, simonistai, netikri pranašai ir burtininkai, nusidėję teisingumui, veidmainiai, šventvagiai ir vagys, apgaulūs patarėjai ir šmeižikai, nesantaikos sėjėjai ir sukčiai bei apgavikai.
Devintasis – paskutinis ratas – išdavikų buveinė: giminių, tėvynės, svečių ir savo geradarių išdavikai. Jie įšalę į ledą taip, kad net negali verkti, nes ašaros tuoj pat sušąla.

Viso to centre stūkso demonų karalystė skirta patiems demonams. Nemirusiam padarui patekti čia pavojinga - jis gali lengvai pamiršti tikrąjį gyvenimą, šis pasaulis ima atrodyti kaip jo gyvenimas, o tada jį aplanko amžinojo kančia. Tad jeigu gyvas asmuo pasirįžta čia įžengti, jis turėtų turėti su savimi daiktą, kuris primena tikrąjį pasaulį.
Metai pragare yra lygūs vos savaitei Žemėje.
The world is full of magic things, patiently waiting for our senses to grow sharper
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Jump to: