LABAS! HELLO! こんにちは! 안녕하세요! 你好!
Sveikas atvykęs į Seulietišką Pietų Korėjos pasaulį su išskirtiniais gabumais pasižyminčiais nūdienos populiarumo neatsikratančiais padarais.
Jei kartais susiviliojai tapti mūsų šeimos dalimi, tai taip ir padaryk! Tik nepamiršk - registracija pas mus yra didžiosiomis raidėmis pilnu ir gražiu vardu, be šypsenėlių ir kitų, Azijos raštų neprimenančių simbolių. 
Kitas tu:Supernatural abilitiesThe superpowers often behave like two heavily armed blind men feeling their way around a room.
Galių įvairovė : 46
Laisvos galios : 40/46
Special powers : 4
Dauguma Seulo pasaulyje gyvenančių sutvėrimų yra antgamtinės kilmės ir ne mažai jų pasižymi ne tik natūraliais, bet ir išskirtiniais antgamtiniais sugebėjimais.Nepaisant egzistuojančios didžiulės sugebėjimų įvairovės, dauguma antgamtinių galių patenka į keletą kategorijų, apibrėžiančių jų pagrindinę tapatybę. Dažnai Seuliečiai pasižymi ne vienu, bet net dvejais išskirtiniais sugebėjimais, kurių aprašymai yra pateikiami žemiau.
Kaip gauti sugebėjimą/sugebėjimusPrie kiekvieno sugebėjimo yra parašyta kiek šis kainuoja, tad būtinai atkreipk dėmesį į pateiktą kainą ir įsitikink, kad turi reikiamą kiekį galios stiprumo taškų. Jei turi pakankamą kiekį galios stiprumo taškų – užpildyk „pirkimo“ temoje esančią formą, kuri tavęs paprašys įrašyti a) galios pavadinimą b) galios kainą. Svarbu: antrą sugebėjimą prisidėti galima tik turint ne mažiau kaip 100 galios stiprumo taškų.Kaip pakeisti sugebėjimą/sugebėjimusSvarbu atkreipti dėmesį į tai, kad galios keitimas kainuoja 500 galios stiprumo taškų. Kai jau žinosi kokios galios nori ir, kai tau užteks turimų taškų – užpildyk „pirkimo“ temoje esančią formą skirtą keitimui. Ši forma tavęs paprašys įrašyti a) pavadinimą keičiamos galios b) norimos galios pavadinimą c) norimos galios kainą.
Sugebėjimai
Sirenų Daina0000 T.
Sugebėjimas leidžiantis savo kalba suvilioti/pavergti kitą žmogų. Ištobulinus galima žmogų pavergti ir žvilgsniu, be žodžiu.Sugebėjimas leidžiantis jo savininkui išleisti nenugalimą garsą, kuris privilioja visus, kurie šį garsą gali girdėti. Garsas gali prilygti dainai ar stebuklingai maldai.
Apribojimai: tas, į kurį yra nukreipta galia – turi girdėti skleidžiamus garsus, kitu atveju naudojama galia prieš „auką“ bus neveiksminga. Šio sugebėjimo efektas taip pat gali sulaukti atgalinės reakcijos, jei yra naudojamas prieš asmenį, kuris turi šydą ar panašų sugebėjimą. Reikia pastebėti tai, kad ši galia dažniausiai veikia tik prieš priešingos lyties atstovus. [7/7]
Technopathy0000 T.
Gebėjimas leidžiantis valdyti technologijas. Savininkas gali kurti, formuoti ir valdyti technologijas ar technologinius kūrinius, kompiuterius ir panašiai. Ši galia pasireiškia kaip elektros iškrova, leidžianti fiziškai sąveikauti su sukurtomis technologijomis arba kaip psichinis sugebėjimas, kuris leidžia turėti psichinę sąsają su kompiuteriniais duomenimis.
Apribojimai: negalima kontroliuoti mechaninių objektų, kurie neturi elektroninių dalelių. Šios galios turėtojai yra silpnesni prieš absoliučios elektros valdytojus. [1/7]
Ledo valdymas0000 T.
Sugebėjimą turintis sutvėrimas gali pats būti pasidengęs ledu arba paprasčiausiai jį sukurti oro ir vandens pagalba. Ledu galima lengvai manipuliuoti, sukurtą kūrinį išplėsti iki itin didelio ploto, kurį vėliau gali būti itin sunku sunaikinti. Gebėjimo neįvaldę, gali sunkiai kontroliuoti šią galią, viskas prie ko jie prisiliečia, norom nenorom virsta ledu (išskyrus žmones)! Pasiekę galios maksimumą, ledo valdytojai gali jau ir žmones paversti ledo statulomis tam tikram laikui. Šį gebėjimą turintys taip pat gali tirpdyti ledą, nesvarbu, sukūrė jį patys, ar taip lėmė oro sąlygos.
Apribojimai: Ledas nėra atsparus ugnies liepsnoms, karščiui ar magmai, tad jei pats ledo valdytojas yra pasidengęs ledu – jį lengva pražudyti. [3/7]
Demon Weapons0000 T.
Šios sugebėjimo savininkas gali sukurti arba valdyti ginklus turinčius nepaprastą demonišką galią. Taip pat šio gebėjimo turėtojas gali padaryti taip, kad tuos ginklus suvaldyti galėtų tik jis vienas arba tie, kurie jam atrodys to nusipelnę. Ar ginklas bus stiprus, priklauso ir nuo to, kokiam demonui jis anksčiau priklausė ar iš kokio demono buvo pagamintas.
Apribojimai: gali būti sunaikinami dangiškųjų ginklų, kuriuos turi dauguma angelų. Taip pat stipresni ginklai ne tik atima jų laikytojo jėgas, jie gali jį ir pražudyti.[5/7]
Vectors0000 T.
Tai gebėjimas, kurio metu atsiranda nematomos rankos, galinčios išsitempti nuo 3 iki 11 metrų. Šių rankų jėga priklauso nuo gebėjimo turėtojo galios stiprumo, bet net ir silpniausią galią turintis gali sutrinti žmogaus kaulus.
Apribojimai: išsitempimo atstumas yra ribotas. Vektoriai gali paveikti tik fizinius objektus. Vienu metu galima valdyti tik tam tikrą kiekį vektorių, o išsiblaškymas galį šį procesą apsunkinti. [5/7]
Metalo Valdymas0000 T.
Gebėjimas savo energija paveikti metalą ir tik metalą, keičiant jo formą ar netgi judinant iš vienos vietos į kitą.[4/7]
Spider Webs0000 T.
Ypatingai stipri medžiaga, einanti iš žmogaus kūno, leidžianti pagaminti „voratinklius“, kurie ne tik išlaiko „prilipintus“ daiktus, bet gali ir mirtinai suspausti auką. [0/7]
Atminties Manipuliacija0000 T.
Gebėjimas leidžiantis perskaityti žmonių praeitį, jų atsiminimus ir prireikus iškraipyti jos detales, sukurti naujus prisiminimus (ne dabartines mintis!) arba visai ją panaikinti.
Apribojimai: ši galia yra neveiksminga prieš tuos, kurie gali iškelti apsauginį savo minčių skydą. Dažnai galia tampa nekontroliuojama dėl išsiblaškymo ar skubėjimo. [7/7]
Enchanced Breath0000 T.
Gebėjimas kitaip dar žinomas „vėjo iškvėpimu“. Jo turėtojas vienu papūtimu gali sukelti vėjo gūsį. Kuo galia stipresnė, tuo ir vėjas galingesnis. [0/7]
Paralysis Shock0000 T.
Gebėjimas leidžiantis suparalyžiuoti asmenį vien prisilietimu. [6/7]
Super Greitis0000 T.
Fizinė galimybė judėti kur kas greičiau. Išnaudoja labai daug žmogaus energijos.[1/7]
Dublikacija0000 T.
Gebėjimas leidžiantis 'padauginti' save, ar kokius nors daiktus. Viskas ribotam laikui. Pradedant nuo galios minimumo, pavyksta tik padauginti daiktus, o stiprėjant sugebėjimui, galima išmokti ir sukurti savo antrininką ribotam laikui. Pasekmės: sunaudoja daug žmogaus energijos. [1/7]
Alter Ego0000 T.
Gebėjimas leidžiantis savyje turėti net kelis „protus“. Žmogus gali turėti keturgubą asmenybę ir net pats to nesuprasti. Šis gebėjimas leidžia turėti daug skirtingų talentų, o kelių protų turėjimas viename gali padėti kurti geresnius planus. [4/7]
Sound To Light0000 T.
Gebėjimas leidžiantis garsą paversti šviesa, dažnai net tokia, kuri gali apakinti. [0/7]
Dvasių Matymas0000 T.
Gebėjimas leidžiantis matyti ir komunikuoti su dvasiomis.[6/7]
Vandens Valdymas0000 T.
Gebėjimas savo energija paveikti vandenį – jį užvirti, išgarinti, paversti į ledą. Pastaba: neveikia prie sauso oro. [5/7]
Garso Manipuliacija0000 T.
Gebėjimas kuriuo galima manipuliuoti garsą, t.y aukštinti arba mažinti garso dažnius, sukurti visišką tylą arba taip padidinti garso bangas, kad sprogtų net ausų būgneliai. Garso manipuliacija gali būti puikus ginklas, kadangi stiprus garsas trupina daiktus.[3/7]
Manipuliacija gyvūnais0000 T.
Gebėjimas, kuris suteikia jo turėtojui įtakos prieš gyvūnus. Šis gali valdyti jų mintis ir veiksmus. [5/7]
Sustiprinta Fizinė Jėga0000 T.
Jei paprastas žmogus gali pakelti rąstus, tai šią galią turintis pakels minimaliai visą didelį medį, priklausomai nuo to, kiek bus šį gebėjimą ištobulinęs. [7/7]
Shadow Manipulation0500 T.
Ši galia leidžia keliauti šešėliais, per juos sužeisti kitą žmogų. Ji veikia tik tuomet, kada yra šešėlis, iš oro jų sukurti negalima. [3/5]
Adaptation0500 T.
Gebėjimas leidžiantis prisitaikyti asmeniui prie bet kokios aplinkos ir joje išgyventi. Tarkim: kvėpuoti po vandeniu, nejausti temperatūros skirtumų, susilieti su aplinka, atsiranda paaštrėję pojūčiai, nejaučiama slėgio padarinių ir t.t[0/5]
Evocation0500 T.
Gebėjimas leidžiantis jo turėtojui išsikviesti įvairius „magiškus“ gamtos padarus, dvasias, kad už jį atliktu kokius nors darbus ar stotų į kovą. [2/5]
Oro Kontrolė0500 T.
Gebėjimas kontroliuoti orą, tačiau gebėjimas priklauso nuo valdytojo emocijų ir yra labai sunkiai suvaldomas. [2/5]
Voodoo Doll0500 T.
Žmogus, kurio gebėjimas leidžia jam viską, ką jis daro sau, padaryti kitam. pvz: jei šis žmogus galvodamas apie kitą asmenį įsiduria sau į pirštą, tai šis nekraujuos, o kraujuoti pradės žmogaus, apie kurį buvo galvota, pirštas. Šis gebėjimas yra itin galingas ir reikalaujantis nemažai praktikos. [5/5]
Super Powered Tattoos0700 T.
Gebėjimas leidžiantis nupieštomis tatuiruotėmis naudotis it „instrumentais“. Pvz: Jeigu žmogus ant kūno turi pistoletą, jis gali jį paversti realiu ir juo naudotis. Jeigu turi tigrą – šis gali nušokti nuo kūno ir būti tikru gyvūnu. Galios laikas yra ribotas. [4/5]
Nuodų Manipuliacija0700 T.
Gebėjimas leidžiantis manipuliuoti įvairaus tipo toksinėmis medžiagomis. Šį gebėjimą turintis asmuo gali padidinti nuodingų, beveik neaptinkamų dalelių kiekį kito asmens organizme iki kritinės padėties. Per didelis šios galios naudojimas gali atsiliepti lengvais negalavimais, temperatūros pakilimu, apsinuodijimu. [2/5]
Empatija0700 T.
Galia, leidžianti jausti kitų emocijas ir jomis manipuliuoti. Pašalinis efektas: netobulinama, ji gali atsigręžti prieš valdantįjį ir sugerti kitų emocijas. Taip pat sukelti neatitaisomų pasekmių aplinkiniams, nevaldant savo pačių emocijų.[5/5]
Telekinezė0700 T.
Galia leidžianti judinti daiktus minčių galia. Reikalauja daug metų praktikos.[5/5]
Pirokinezė0700 T.
Gebėjimas savo energijos pagalba sukurti ugnį ir ją valdyti. Pašalinis poveikis: netobulinama ji gali nuskriausti patį valdytoją, labai reaguoja į stiprias emocijas.[5/5]
Manipuliacija0700 T.
Jį turintys gali sukurti, manipuliuoti, pašalinti, pakeisti ir t.t neįprastą gebėjimą visuose sutvėrimuose, įskaitant ir savyje.[5/5]
Kraujo Valdymas1500 T.
Tai gebėjimas leidžiantis valdyti žmogaus/gyvūno/ar bet kokio kito padaro kraują. Taip galima paveikti žmogaus judesius, įmanoma sustabdyti kraujo tekėjimą ir pan. Kuo stipresnė galia, tuo daugiau galimybių atsiveria šios galios panaudojimui.[5/5]
Baimių Manipuliacija1500 T.
Gebėjimas leidžiantis surasti žmogaus baimes ir jomis manipuliuoti (tarkim sukurti tos baimės iliuziją, ar tiesiog ją didinti/panaikinti ir etc.). [3/5]
Viridi Vitam1500 T.
Sugebėjimas sukurti gyvybę gamtoje. Tiesiog sujungus savo minčių galią ir vidinę energiją galimybė iš tuščio žemės plotelio išauginti žolę ar gėlę. Išlavinus šį sugebėjimą galima paėmus paprastą persiko kauliuką tiesiog sau ant delno išauginti medelį. [2/5]
Heat Vision1500 T.
Gebėjimas leidžiantis apdeginti objektus vien žvilgsniu. Pašalinis poveikis - raustančios, skaudančios akys. [0/5]
Iliuzionistas1500 T.
Asmuo sugebantis paveikti molekules ir priversti žmogų ar vietą atrodyti kitaip. Tai gali daryti protu, rašydamas arba piešdamas (pastarieji patikimesni – mažesnė galimybė įstrigti savo paties iliuzijoje).[5/5]
Teleportacija1500 T.
Gebėjimas leidžiantis persikelti iš vienos vietos į kitą vien pagalvojus. Pastaba: turi pažinoti tą vietą, kitaip užstrigsi velniai žino kur. [3/5]
Energetic Vampire1500 T.
Ssugeba kontakto metu su kitu asmeniu perimti jo galias. Pastaba: gali turėti tik vieną galią. Kito kontakto metu pirmoji dingsta ir ją pakeičia antroji. [5/5]
Minčių Valdymas2000 T.
Gali įteigti ir tik įteigti kitam asmeniui norimą mintį. Būtina tobulinti, kad mintis užsiliktų ilgam ir būtų priimta, kaip sava. Kitu atveju neužsilaikys arba išvis neturės poveikio. [5/5]
Regeneracija2000 T.
Galia leidžianti valdytojui greitai sugyti. Labai sunkiai miršta. [5/5]
Ultimate Vampire3700 T.
Tai ne energetinis vampyras, kuris gali nukopijuoti kito asmens sugebėjimus. Šios galios turėtojas yra didesnis „supermenas“. Gebėjimą turintis asmuo pasižymi ne tik greitu žaizdų „išsilaižymu“, bet ir yra itin greitas, turi didesnę nei normalaus žmogaus galią, priklausomai nuo galios stiprumo gali teleportuotis ir pakeisti pavidalą (rekomenduojama, kad teleportacijai ir pavidalo keitimui galios stiprumas siektų 7000 taškų). Itin susikaupęs šis asmuo gali pasinaudoti telepatija ir hipnoze. Galios minusai – kuo stipresnis yra žmogus, tuo lengviau jis gali išsikraustyti iš proto ir tuo lengviau visi jo sugebėjimai gali atsisukti prieš jį patį. [5/5]
Shapeshifter3700 T.
Asmuo galintis keisti savo pavidalą į kitą žmogų ar netgi gyvūną. [4/5]
Aerona3700 T.
Galia, leidžianti matyti ir suprasti bet kokios formos ligas ir jas išgydyti. Naudojama tiek sau, tiek ir kitiems. Pašaliniai poveikiai: nesitreniravęs žmogus labai jautrus aplinkinių skausmui ir gali net pats pasigauti ligą nuo kitų. Jeigu vienas Aerona išgydo kitą Aerona, jų abiejų galios dingsta. [3/5]
Laiko ValdymasLimited 500 T.
Galia leidžianti sustabdyti laiką, jį atsukti atgal, ar pasukti į priekį. Įvaldę šią galią gali keliauti į praeitį arba į ateitį, tačiau tai be galo pavojinga, nes galima įstrigti kažkur tarp dabarties ir ateities arba praeities, neegzistuojančioje erdvėje.[3/5]
Kaulų ManipuliacijaLimited 500 T.
Gebėjimas leidžianti vien žvilgsniu ar rankos judesiu sulaužyti, pagydyti, ar kitaip deformuoti ir paveikti kito žmogaus, bei savo paties kaulus. [5/5]
Apsauginis SkydasLimited 750 T.
Tai galia, kuri suteikia galimybę apsisaugoti nuo visų minčių valdymo galių (Minčių skaitymas, Voodoo doll, Sirenų daina, Atminties manipuliacija ir t.t.), tai tarsi skydas gaubiantis žmogaus mintis. Tobulinant ją galima apsaugoti ne tik save, bet ir aplinkinius.[4/5]
VaiduoklisLimited 750 T.
Gebėjimas leidžiantis žmogui eiti kiaurai sienomis, ar nejaučianti traukos jomis lipti, kaip ir vaikščioti lubomis. Taip pat šis gebėjimas leidžia atsidurti veidrodžiuose, jų paviršiuose ar kituose stikliniuose paviršiuose.[5/5]